WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Yüksek Gerilim

Yüksek Gerilim

-YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NEDİR ?

-Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

-İşletme sorumluluğu üstlenecek mühendislerin, EMO tarafından verilen “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu” ve SMM belgesine sahip olmaları gereklidir.

– NASIL YAPILIR?

-İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler,tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.

-Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

-YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

-Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir.

-İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır yada kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

-İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

– NEDEN YAPILIR?

– 1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında, doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar.Bu nedenle; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası, riski azaltmak ve tesis güvenliğini arttırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.

-1 kV’un üzerindeki Yüksek Gerilim Tesisleri’nin işletme sorumluluğunu üstlenen Elektrik Mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konan 30.11.2000 tarih 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

-İşletme Sorumluluğu, YG tesislerinin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu sürece uygulanır.