WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

YANGIN TESİSATI DENETİMİ NEDİR?

Yangın tesisatı denetimi iki kısımdan oluşmaktadır:

-Yangın Pompaları Performans Testi:

Yangın pompaları, temel olarak yağmurlama sistemlerini, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızlarını basınçlandırır ve aynı zamanda gerekli debide su akışını mümkün kılar. Sulu söndürme sistemlerinin kalbi sayılan pompaların montajında ve kontrolünde ne kadar çok dikkat edilirse yangın felaketinin karşımıza çıkma riski o kadar azaltılmış olur .

-Yangın Algılama Sistemi Denetimi:

Konaklama, depolama, üretim amaçlı her türlü bina ve tesislerde yangının başlangıç aşamasında, tehlikeli boyutlara varmadan, algılayarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde her binaya özel projelendirilmiş, kurulması yasa gereği zorunlu olan erken uyarı sistemidir.

NASIL YAPILIR ?

Yangın Pompaları Performans Testi:

–Ölçümler yetkili mühendislerce alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

-Ölçümde kullanılacak olan tüm cihazların kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

-Tesisattaki her su besleme pompası tam yük altında deneye tabi tutulmalı ve isim levhasında belirtilen basınç/debi değerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.

-Ölçüm, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 12845+A2, TS EN 12259, TS ISO 14520, NFPA (13-14-20) standartlarının ilgili maddelerine göre yapılır.

Yangın Algılama Sistemi Denetimi:

– Kontrol paneli test moduna alınır.

-Dedektörlerin hepsine test aparatları ile alarm verdirilir. Alarm, panelde görünmelidir ve mahal adresleri doğrulanmalıdır.

-Dedektörlerden verilen alarm sonucu sirenlerin ve flaşörlerin durumu gözden geçirilir.

-Tüm dedektörler belirlenen sıra ile test edilir, sonuçlar test tablosuna işlenir.

-Ayrı ayrı tüm cihazların temizlik durumlarına bakılır.

-Tahribatlar ve aksaklıklar varsa belirlenir.

NEDEN YAPILIR?

– 25.04.2013 tarih 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” nin EK III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” BÖLÜMÜ 2. maddesi Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ile ilgili hususlar hakkında düzenlemeleri tarif etmektedir.

Bu doğrultuda; adı geçen yönetmelik EK III-2.3Tesisatlar Bölümünde:

-Yangın Pompalarının test ve kontrollerine ilişkin standartlar tanımlanmaktadır.TS EN 12845+A2 standardı 20.3.4 “Yıllık Rutin Kontroller” kısmında yılda en az bir kere pompaların performans kontrolünün zorunlu olduğu belirtilmektedir.