WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

BlogTehlikeli Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü

Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi Nedir ?

18.02.2022 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren tehlikeli sıvı depolama tankları zorunlu muayenelerin bir parçası kılınmıştır. Burada tehlikeliden kasıt aşındırıcı ve sağlığa zararlı sıvıların bulunduğu tanklardır. Her ne kadar aşındırıcı ve sağlığa zararlı maddeler barındırsalar da IBC tanklar yada varil tanklar  gibi  sürekli değişim halinde olan tanklar, bu yönetmelik kapsamında yapılacak kontroller de bulunmazlar.

Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol Süreleri Nelerdir?

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince tehlikeli sıvı depolama tankları en az 1 kere muayene ettirilmek zorundadırlar.

Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolleri Yapılırken Yararlanılan Standartlar Nelerdir?

TS EN 12285-2     Çelik tanklar - Fabrika yapımı - Bölüm 2: Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Yatay silindirik 
TS 8991                 Tanklar-Çelikten, prizmatik (yer üstünde sıvı yakıt ve mazot depolamada kullanılan)
TS 712                   Çelik tanklar - Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde ve yer altında depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Düşey silindirik
TS EN 12573-1     Tanklar - Termoplastik - Sabit, kaynaklı, basınçsız - Bölüm 1: Genel prensipler
TS EN 12573-2     Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 2: Düşey silindirik tanklar için hesaplamalar
TS EN 12573-3     Tanklar - Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 3: Tek cidarlı dikdörtgen prizması şeklindeki tanklar için tasarım ve hesaplama

Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrollerini Kimler Yapabilir?

Ölçümleri "İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin yakıt ve eğitimine ilişkin tebliğ" ve "İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği" gereği kontrolleri alanında uzman bakanlık kayıt numarası (ekip net numarası) olan, kullandığı cihaz ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon sertifikası olan ve fatura karşılığı periyodik kontrol hizmeti veren kuruluşlardan çalışanlar yapmaktadır. Makromuayene 12 yıllık deneyimi, uzman ekibi ve ekipmanları ile mapa periyodik kontrollerini yapmaya yetkili akredite bir kuruluştur.

Makromuayene sakarya,izmit,düzce,istanbul,bilecik gibi ülkenin her yerinde kontrol yapmaya yetkili uzman kuruluştur. Sakarya periyodik kontrol, sakarya tehlikeli sıvı depolama tankı kontrolü, sakarya  tehlikeli sıvı depolama tankı bakımı ve muayenesi konusunda güvenilir partner firmadır. Sakarya periyodik kontrol, sakarya tehlikeli sıvı depolama tankı periyodik kontrol bizden sorulur. Kocaeli tehlikeli sıvı depolama tankı periyodik kontrol, tehlikeli sıvı depolama tankı kontrolü ve muayenesi, düzce tehlikeli sıvı depolama tankı periyodik kontrol.

Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrollerinin Yaptırılma Sorumlusu Kimlerdir ?

İşveren; periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişiler tarafından belirtilen, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile ilgili ön hazırlıkları yapar veya yaptırır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi tarafından talep edilmesi halinde, ekipmanın yetkili servisinin periyodik kontrol faaliyetlerine nezaret etmesini sağlar.