WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Lazer Epilasyon Cihazı Ölçümü

Lazer Epilasyon Cihazı Ölçümü

– NEDİR?

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği " (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “J- GÜZELLİK SALONLARI” bölümünün yeniden düzenlenen 11 inci maddesinin (11.1) fıkrasının (11.1.2) bendinde yer alan akreditasyon şartı, 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer." maddesinden ötürü ILP cihazlarının akredite bir kurum tarafından kontrol ve muayenelerinin yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu yönetmelik kapsamında, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.

– NASIL YAPILIR?

Yoğun atımlı ışık (IPL) cihazının nanometre aralığı ile seri atışlı diode lazer cihazının enerji sınırı tespiti için spektrofotometre ve lazer güç ölçümü kapsamlarında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş A Tipi muayene kuruluşlarından alınmış, dalga boyuna ve enerji sınırına ilişkin muayene raporları kontrol edilir. Bu raporlar, her yıl ve ayrıca her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yenilenir. Muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususlar Türk Akreditasyon Kurumunun görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Bu bağlamda Makromayene firması olarak uzman kadro ve düzgün cihaz ve altyapı hizmeti ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Bilindiği üzere 25 Ağustos 2022 tarihinde resmi gazetede yürürlüğe giren ve "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte güzellik salonlarında 600+1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atılımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile epilasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinin şartı akredite bir kurumdan her yıl ölçüm ile mümkün oldu.

Söz konusu cihazları salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir.

Bu bağlamda A Tipi Akredite Muayene kuruluşu Makromuayene firması olarak hizmet vermekteyiz.

Yoğun atımlı ışık (IPL) cihazının nanometre aralığı ile seri atışlı diode lazer cihazının enerji sınırı tespiti için spektrofotometre ve lazer güç ölçümü kapsamında A Tipi Akredite hizmet vermekteyiz.