WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

İskele Kontrolleri ve Raf Statik Analizleri

İskele Kontrolleri
Raf Statik Analizleri

NEDİR?

Cephe iskeleleri ve raflarda yaşanan uygunsuzluklar nedeniyle ülkemizin sık sık ölümlerle karşılaştığı bir konu olmaya devam etmektedir.

Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz.Bu hesapların yanında mevzuatımıza göre periyodik muayenelerinin de yapılması zorunludur.

NASIL YAPILIR?

-Ölçümler yetkili mühendislerce alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

-Ölçümde kullanılacak olan tüm cihazların kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

-İskele kontrolü ve Raf statik analizinde; her iki ekipman için 3 boyutlu çizim, teknik resimler, Cad programında çizilerek gerekli analiz yapılır ve ekipmanlara ait maksimum taşıma kapasiteleri hesaplanır.

-İskele ve Raf kontrollerinde ise alanında uzman mühendislerimizce iskelelerde ve raflarda oluşabilecek iş kazasını önlemek amacı ile gerekli kontrolleri yapmaktayız.

NEDEN YAPILIR?

– İskele ve raflardaki oluşabilecek olan iş kazalarını önlemek amacı ile yapılır.

-İskele ve rafların taşıyabileceği azami yükün görünecek şekilde işaretlenmesi “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre zorunludur.

-İskele ve raflardaki tüm noktaralar, hasar, eziklik, uygunsuz bağlantı, uygunsuz kaynak, eğiklik, koruma perdesi, deprem çaprazı, aşırı yük vb. Olumsuzluklara karşı muayene edilerek standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

-Ölçüm, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811 standardının ilgili maddelerine göre kontoller ve taşıma kapasitesi analizi zorunludur.