WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Havalandırma Tesisatı
Periyodik Kontrolleri

HAVALANDIRMA TESİSAT DENETİMİ NEDİR ?

Havalandırma; kapalı bir ortamda hava sıcaklığı, nem oranı ve temiz hava oranını dengeli ve uygun seviyelerde tutmaktır.İnsan sağlığı için uygun nem oranı % 30 ile % 60, sıcaklık ise 20-27˚C arasında olmalıdır.Gerekli hava debisi ise yapılan iş ve ortama göre farklılık göstermektedir.

Özellikle toz ve kaynak dumanı gibi ortam havasını kirleticilerin bulunduğu yada yemekhaneler gibi havalandırma ihtiyacının öne çıktığı yerlerde, ortam havası kirleticilerinden kaynaklanan ortam kirliliğini azaltmaya yönelik ölçüm yapılmasında fayda vardır.Her yıl ölçümler ile tekrarlı bir şekilde sistemin izlenmesi sağlanır.

NASIL YAPILIR ?

–Ölçümler yetkili mühendislerce alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

-Ölçümde kullanılacak olan tüm cihazların kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

-Mevcut havalandırma fanları ölçülerek gerekli hesaplamalar yapılır ve fan kapasitesileri çıkartılır.

-Ölçüm, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS ISO10780 standartdı ilgili maddelerine göre yapılır.

NEDEN YAPILIR?

-25.04.2013 tarih 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” nin EK III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” BÖLÜMÜ 2. maddesi Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ile ilgili hususlar hakkında düzenlemeleri tarif etmektedir.Bu doğrultuda; adı geçen yönetmelik EKIII-2.3Tesisatlar Bölümünde:

-Havalandırma tesisatlarında “Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır” ibaresi bulunmaktadır.İlgili yönetmelik maddesi gereği, havalandırma tesisatlarınızda bulunan fanlarn mevcut çalışma şartları altında, yılda 1 defa kapasitelerinin tespit edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.