WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Elektriksel Ölçümler

Elektriksel Ölçümler

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER NEDİR?

Elektriksel ölçümler 6 ana kısımdan oluşmaktadır:

1.Akümülatör Kontrolü:

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek depo eden araçlara akümülatör denir.

Akümülatör içinde gerçekleşen reaksiyonlardan sürekli patlayıcı bir gaz olan hidrojen gazı çıkar.Türkiye gibi, akü kullanımları konusunda son derece bilinçsiz ve eğitimsiz kullanıcılara sahip olduğumuz bir ortamda bu kadar yüksek adetli akü parkının her işletme içerisinde ki varlığı, ciddi oranlarda PATLAMA tehlikesi arz etmektedir.

2.Elektrik Tesisatı Denetimi:

Elektrik Tesisatı Denetiminde, tesiste bulunan tüm dağıtım, tali, aydınlatma panoları, priz kombinasyon kutuları, enerji kablo tavaları, tüm makine ve motorlar, anahtar ve prizler, aydınlatma armatürleri, tesiste yapılmış diğer ölçüm raporları olmak üzere tesisin genel itibariyle tüm elektrik tesisatının kontrolü yapılır.

3.Kaçak Akım Rölesi:

Kaçak akım koruma rölesinin görevi; yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir.30mA’de hayat(İnsan Koruma) 300mA’de ise tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir.

4.Katodik Koruma Ölçümü:

Katodik koruma, bir tür metal koruma metodudur. Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür.

5.Paratoner:

Paratoner, insanların yaşadıkları meskenleri ve sanayi tesislerini yıldırımdan korumaya yarayan,yıldırımın direkt olarak toprağa iletilmesini sağlayan bir cihazdır. Yıldırım, toprak ile bulut arasındaki elektrik yüklerinin çok hızlı bir şekilde yer değiştirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bulut yükü negatif ya da pozitif olmasına, şimşeğin yerden yada buluttan kopmasına göre dörde ayrılır.

6.Topraklama:

Elektrik İşletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının bir iletken üzerinde toprakta birleştirilmesi için kurulan sisteme topraklama tesisatı denir.Topraklama direnci toprağın elektrik akımını geçirebilmesi esnasında gösterdiği tepkidir.

NASIL YAPILIR?

–Ölçümler yetkili mühendislerce alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

-Ölçümde kullanılacak olan tüm cihazların kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

-Bu maddelerin haricinde her bir farklı elektriksel ölçüm için farklılıklar söz konusudur:

1.Akümülatörler için 5 tip ölçüm vardır:
-Kuru tip Aküler
-Jel tip Aküler
-Traksiyoner Aküler
-Starter Aküler
-Stasyoner Aküler

2.Elektrik tesisat denetim:

-21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

3.Kaçak akım röle fonksiyon testi:

-Kaçak akım rölesinin açma standardı EN61008 standartlarına göre belirlenmiştir. Buna göre;

30mA-300 milisaniye
60mA-150 milisayine
150mA-40 milisayine

4.Katodik koruma ölçümü:

-Ölçüm, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve TS 5141 standardının ilgili maddelerine göre yapılır.

5.Paratoner ölçümü:

-Ölçüm, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 62305 , Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.

6.Topraklama ölçümü:

-Ölçüm TS EN 61557 / TS EN 60204-1/A1, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.

NEDEN YAPILIR?

– İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği akümülatör ve elektrik tesisatı ölçümleri yapılması gerekmektedir. 25.04.2013 tarih 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” nin EK III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” BÖLÜMÜ 2. maddesi Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ile ilgili hususlar hakkında düzenlemeleri tarif etmektedir.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği katodik koruma ölçümü yapılması gerekmektedir. Ayrıca TS TS 5141 gereğine uygun bir katodik korunma tesisatı kurulması ve ölçümlerinin her yıl yaptırılması zorunludur.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği paratoner ölçümü yapılması gerekmektedir. Ayrıca TS EN 62305/1/2/3/4 gereğine uygun bir yıldırımdan korunma tesisatı kurulması ve ölçümlerinin her yıl yaptırılması zorunludur.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği topraklama ölçümü yapılması gerekmektedir.Ayrıca 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama tesisatının yapılması ve periyodik olarak ölçülmesi zorunlu hale getirilmiştir.