WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kapların
Periyodik Kontrolü

- NEDİR?

֎ Buhar Kazanı
֎ Kalorifer Kazanı
֎ Kzgın Yağ Kazanı
֎ Kızgın Su Kazanı
֎ Buhar Jeneratörü
֎ Otoklav
֎ Hava Tankları
֎ Kompresör
֎ Boyler
֎ Sanayi Gaz Tankeri
֎ Kara Tankeri
֎Hidroforlar
֎ Genleşme Tankları
֎ Emniyet Ventilleri
֎ Sılıvaştırılmış Petrol Gazları Depolama Tankı
֎Tehlikeli Maddelerin Bulunduğu Tank Ve Depolar

– NASIL YAPILIR ?

–Ölçümler yetkili mühendislerce alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

-Ölçümde kullanılacak olan tüm cihazların kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

-Ölçüm ilgili yasada belirtilen standartlara, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine, Makina emniyeti yönetmeliğine ve Basınçlı kaplar ve Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre yapılır.

– NEDEN YAPILIR?

– 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nce basınçlı kap ve tesisatının periyodik kontrollerinin yapılmasını ve yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenerek, periyodik kontrol raporlarının iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanması hükme bağlanmıştır.

-Firmanız bünyesindeki basınçlı kap ve ekipmanlarının periyodik kontroller kapsamındaki test ve muayenelerini yapan kişilerin; bağımsızlık tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri makinanın ve ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların konusunda uzman ve deneyimli olmasına dikkat ediniz.